مشاور مدرسه

تحصیلی، تربیتی، فردی، خانوادگی، شغلی، سازشی و اجتماعی (امور مرتبط با نوجوانان و جوانان)

برنامه ریزی
1024x768

اگر دانش آموزان توانایی لازم را برای برنامه ریزی پیدا کنند، بی تردید موفقیت آنان در تحصیل و در نتیجه رضایت مندی آنها از خودشان و زندگی به شدت بالا می رود

برنامه ریزی فقط نوشتن زمان بندی دروس مورد مطالعه نیست

اگر دانش آموزی قدرت و مهارت برنامه ریزی و عمل به آن را کسب نماید، یعنی:

-         قدرت تصمیم گیری دارد

-         اراده ای استوار دارد

-         در برابر سختی ها مقاومت می کند

-         می تواند اهداف و لذت های  کوتاه مدت را با اهداف بلندمدت عوض کند

-         حاصل زحمات خود را در امتحانات می بیند

-         از خودش احساس رضایت دارد

-         با والدینش ارتباط بهتری برقرار می کند

-         می تواند موفقیت خود را در رسیدن به اهداف بالاتر تضمین کند

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست                                        راهرو گر صد هنـر دارد توکل بایدش

تعاریف برنامه ریزی:

-         فعالیتی است جهت ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار

-         طرح و نقشه ای است در جهت رسیدن به اهداف

-         روشی است جهت استفاده از منابع و امکانات موجود برای نیل به انتظارات

ادامه دارد...

[ سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 12:1 ] [ پریدوش ]

[ ]